Pregătiți pentru o viață activă

Pregătiți pentru o viață activă

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea Sud-Ves Oltenia prin îmbunătățirea și certificarea nivelului de competențe, precum și prin acordarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării.

Grupul țintă este alcătuit din 372 tineri NEETs șomeri,cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Vest Oltenia, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare –SPO (ANOFM).

Grupul țintă va cuprinde cel puțin:

  • 112 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”;
  • 80 tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
  • 40 tineri NEETs de etnie romă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Informarea și promovarea în rândul tinerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia a informațiilor cu privire la sprijinul acordat de UE tinerilor NEETS în vederea creșterii șanselor de ocupare pe tot parcursul proiectului

2. Formarea profesională a cel putin 196 de tineri NEETS din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul implementării proiectului în meserii solicitate pe piața muncii.
În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele cursuri de calificare acreditate ANC: lucrător comercial, bucătar, frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist, operator introducere, prelucrare și validare date, operator mașini cu comandă numerică, sudor.

3. Facilitarea angajării a cel puțin 162 de tineri NEETS din grupul țintă (Regiunea Sud-Vest Oltenia).
Toți tinerii din grupul țintă (372 persoane) vor beneficia de servicii de
mediere profesională livrate de către o firmă autorizată, subcontractată prin achiziție publică.

4. Sprijinirea tinerilor NEETS cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii
– 30 de persoane vor beneficia de o subvenție de 300 lei pe lună timp de 3 luni.

5. Sprijinirea a 10 tineri NEETs din grupul țintă în vederea înființării propriei afaceri.
În cadrul proiectului se va desfășura un concurs de planuri de afaceri. Primii 10 tineri NEETs din grupul țintă(în ordine descrescătoare a punctajului) vor beneficia de o subvenție de până în 25000 euro pentru înființarea propriei afaceri.

Rezultate așteptate

1. 372 de tineri NEETs din regiunea Sud Vest Oltenia selectați si înscriși în grupul țintă.

2. 1000 de tineri din regiunea Sud Vest Oltenia informați cu privire la oportunitatea obținerii unui sprijin de la UE în vederea ocupării pentru tinerii NEETs.

3. 196 tineri NEETs calificați ANC.

4. 372 de tineri NEETs din grupul țintă ajutați în căutarea și găsirea unui loc de muncă prin oferirea de servicii autorizate pentru stimularea ocupării

5. 10 firme înființate în cadrul proiectului.

6. 30 tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” vor beneficia de o subvenție de 300 lei pe lună timp de 3 luni pentru activități de acompaniere a persoanelor aflate în întreținere, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii.

7. Asigurarea vizibilitatii proiectului

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1 “Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Contract POCU/908/1/3/150899

Cod MySMIS 2014+: 150899

Beneficiar: ARTI (www.arti.ro)

Partener: Asociația HAPPY PEOPLE (www.happypeople.ro)

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.369.783,51 lei, echivalentă cu 100,00% finanțare asigurată de Uniunea Europeană(UE).

Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni (în intervalul 22.07.2021 – 21.07.2023).

 

 

Pentru mai multe informații vă puteți adresa Beneficiarului proiectului – Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă: www.arti.ro , telefon: 0721703878, e-mail: proiectpocu2021@gmail.com

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Untitled2
Untitled3
Untitled4