Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

TITLUL PROIECTULUI: Implicați,activi,competitivi

Anunț implementare proiect IMPLICAȚI,ACTIVI,COMPETITIVI

ASOCIAȚIA HAPPY PEOPLE implementează în colaborare cu Primăria Comunei Afumați proiectul Implicați,Activi,Competitivi, cod SIPOCA 882, cod MySMIS2014+ 150703.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a comunei Afumați prin introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și prin creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu data de 14.09.2022.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 388.306,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 380.539,88 lei din care 323.458,90 lei reprezintă valoarea cofinanțării Fondul Social European, 57.080,98 lei reprezintă cofinanțare din Bugetul național iar 7.766,12 lei reprezintă cofinanțare proprie a Asociația Happy People.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 37 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului Structura grupului tintă este următoarea: aleși locali, reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • 28 de persoane formate și certificate în domeniul managementului de proiect, accesării fondurilor structurale și de coeziune,formării profesionale a adulților (Formator)
 • O rețea de parteneriate pentru promovarea dezvoltării locale și regionale
 • Raporte anuale de monitorizare a implementării standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunității, de monitorizarea eficienței cheltuielilor publice și a execuției bugetului local, de monitorizarea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale, de monitorizarea corelării componenetei bugetare cu componență strategică a politicilor publice locale, de monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a comunității.
 • Planuri de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumați utilizând fonduri guvernamentale și fonduri europene nerambursabile, a mediului de afaceri local și a resurselor umane necesare
 • Constituirea unor grupuri de lucru pentru inițierea și scrierea de proiecte pe fonduri europene.
 • Dezbateri în vederea găsirii unor soluții sustenabile pe diferite teme și propuneri de soluții transmise către primăria Afumați și Consiliul Local.

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 25.10.2022

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Realizarea de instrumente de monitorizare și evaluare independență a politicilor și strategiilor de dezvoltare a comunei Afumați pe parcursul implemenarii proiectului.

O.S.2. Realizarea de proceduri, mecanisme pentru susþinerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interactiune cu autoritatile și institutiile administratiei publice din comuna AFUMAȚI pe parcursul implementării proiectului.

O.S.3. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și institutiilor publice din comuna AFUMAȚI cu ONG-urile, partenerii sociali și a cetatenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local pe parcursul implementării proiectului.

O.S. 4. Dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic la nivelul comunei Afumați pe parcursul implemenatarii proiectului.

O.S. 5. Dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali din comuna Afumați și a ONG-urilor din județul Dolj prin formare profesională, activitati întreprinse în comun, înființarea unor retele tematice regionale și nationale pe parcursul implementării proiectului.

O.S. 6. Sprijinirea de initiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale din comuna AFUMAȚI în viață publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile pe parcursul implementării proiectului.

Beneficii pe termen lung pentru comunitate:

Proiectul facilitează implicarea membrilor grupului țintă, a ONG-urilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia și a factorilor decizionali din Administrația publică locală în dezvoltarea durabilă a Comunei Afumați prin implementarea următoarelor acțiuni:

 • monitorizarea politicilor publice locale,
 • monitorizarea eficienței cheltuielilor fondurilor publice,
 • monitorizarea achizițiilor publice,
 • implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la nivelul comunității locale,
 • realizarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu și lung a comunei Afumați,
 • dezvoltarea economică a comunei Afumați și implict crestrea veniturilor bugetului local și a cetățenilor comunei.

Beneficii pentru grupul țintă:

 • creșterea competențelor profesionale prin participarea gratuită la cursuri de formare profesională autorizate ANC,
 • creșterea stimei de sine prin conștientizarea impactului pe care îl are participare lor procesul decizional de dezvoltare a comunității,
 • dezvoltarea personală prin participarea la activități cu grupuri e lucru eterogene (membrii ONG, partneri sociali, reprezentanți ai autorității publice, cetățeni).

Rezultate așteptate:

 • Raport anual de monitorizare implemenarii standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunității,
 • Raport anual de monitorizarea eficientei cheltuielilor publice și a execuției bugetului local,
 • Raport anual de monitorizarea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale,
 • Raport anual de monitorizarea corelării componenetei bugetare cu componente strategica a politicilor publice locale.
 • Raport anual de monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a comunității.
 • Plan de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumați utilizând fonduri guvernamentale și fonduri europene nerambursabile.
 • Constituirea unor grupuri de lucru pentru inițierea și scrierea de proiecte pe fonduri europene.v
 • Plan de dezvoltare a mediului de afaceri local și a resurselor umane necesare.
 • Organizarea și desfășurarea Zilelor cetățeniei active
 • Dezbateri cu participarea cetățenilor, autorităților publice locale, a partenerilor sociali și a membrilor ONG-urilor în vederea găsirii unor soluții sustenabile pe următoarele teme:
  • Un mediu curat în comuna Afumați,
  • Reciclarea și dezvoltarea durabila,
  • Nediscminarea și tratamentul egal al tuturor concetățenilor,
  • Șanse egale la educație,
  • Combaterea violentei domestice,
  • Promovarea agroturismului local.
 • Propuneri de soluții către primăria Afumați în următoarele domenii:
  • Metode de menținere a unui mediu curat în comuna Afumați (reciclare, curățenie, educație ecologica, etc.)
  • Nediscminarea și tratamentul egal al tuturor concetățenilor,
  • Șanse egale la educație (reducerea abandonului scolar, creșterea șanselor la educație pentru copiii rromi),
  • Combaterea violentei domestice ,
  • Promovarea agroturismului local
  • Metode de dezvoltare a economiei locale din comuna Afumați
 • 3 cursuri de formare autorizate ANC – desfășurate,
 • 14 persoane formate în domeniul managementului de proiect,
 • 14 persoane formate în domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune,
 • 14 persoane formate în domeniul formarii profesionale a adulților (Formator)
 • O rețea de parteneriate pentru promovarea dezvoltării locale și regionale
 • Cel puțin 100 de cetățeni implicați activ în dezvoltarea comunei Afumați.
 • 10 dezbateri organizate pe următoarele teme: cetățenie activa și responsabilitatea civica, dezvoltare durabila, promovarea egalității de șanse și a nediscriminarii,
 • 10 seturi de propuneri transmise Consiliului Local pe baza temelor discutate.

“Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”