Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

TITLUL PROIECTULUI: Implicați,activi,competitivi

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 30.09.2022

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 12.10.2022

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 14.10.2022

Anunț implementare proiect IMPLICAȚI,ACTIVI,COMPETITIVI

ASOCIAȚIA HAPPY PEOPLE implementează în colaborare cu Primăria Comunei Afumați proiectul Implicați,Activi,Competitivi, cod SIPOCA 882, cod MySMIS2014+ 150703.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea durabilă a comunei Afumați prin introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și prin creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni începând cu data de 14.09.2022.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 388.306,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 380.539,88 lei din care 323.458,90 lei reprezintă valoarea cofinanțării Fondul Social European, 57.080,98 lei reprezintă cofinanțare din Bugetul național iar 7.766,12 lei reprezintă cofinanțare proprie a Asociația Happy People.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 37 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului Structura grupului tintă este următoarea: aleși locali, reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • 28 de persoane formate și certificate în domeniul managementului de proiect, accesării fondurilor structurale și de coeziune,formării profesionale a adulților (Formator)
 • O rețea de parteneriate pentru promovarea dezvoltării locale și regionale
 • Raporte anuale de monitorizare a implementării standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunității, de monitorizarea eficienței cheltuielilor publice și a execuției bugetului local, de monitorizarea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale, de monitorizarea corelării componenetei bugetare cu componență strategică a politicilor publice locale, de monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a comunității.
 • Planuri de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumați utilizând fonduri guvernamentale și fonduri europene nerambursabile, a mediului de afaceri local și a resurselor umane necesare
 • Constituirea unor grupuri de lucru pentru inițierea și scrierea de proiecte pe fonduri europene.
 • Dezbateri în vederea găsirii unor soluții sustenabile pe diferite teme și propuneri de soluții transmise către primăria Afumați și Consiliul Local.

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 25.10.2022

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 30.08.2023

Anunț finalizare proiect IMPLICAȚI,ACTIVI,COMPETITIVI

REZULTATE

ASOCIATIA HAPPY PEOPLE a implementat in colaborare cu Primaria Comunei Afumati proiectul Implicați,Activi,Competitivi, cod SIPOCA 882, cod MySMIS2014+ 150703.

Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea durabila a comunei Afumati prin introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP si prin cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni începând cu data de 14.09.2022.

Valoarea totală eligibila a proiectului a fost de 388.306,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 380.539,88 lei din care 323.458,90 lei a reprezentat valoarea cofinantarii Fondul Social European, 57.080,98 lei a reprezentat cofinanțare din Bugetul național iar 7.766,12 lei a reprezentat cofinantare proprie Asociatia Happy People.

Grupul tinta al proiectului a fost alcatuit din 37 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului. Structura grupului tinta a fost urmatoarea: alesi locali, reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali.

 

Indicatorul suplimentar al proiectului este conceperea unui plan de dezvoltare locala a comunei Afumati. – click aici pentru detalii

 

Activitate: 1. Managementul proiectului

 

Rezultate : Rapoarte de activitate verificate si avizate de catre managerul de proiect.

Livrabile : Rapoarte de activitate scanate – click aici pentru detalii

 

Activitate: 2. Informare si comunicare

Rezultate :

 1. Realizarea unei sectiuni dedícate proiectului pe site-ul web al asociatiei si actualizarea periodica a acestuia
 2. Lista cu ONG-urile implicate in activitatea de dezvoltare a comunei Afumati.
 3. Anunturi si comunicate de presa
 4. Afise cu informatii despre proiect
 5. Conferinta de finalizare a proiectului

Livrabile :

 1. Print screen sectiune dedicata proiectului – click aici pentru detalii
 2. Lista cu ONG-urile implicate in activitatea de dezvoltare a comunei Afumati – click aici pentru detalii
 3. Anunturi si comunicate de presa – click aici pentru detalii
 4. Afise cu informatii despre proiect – click aici pentru detalii
 5. Lista prezenta conferinta de finalizare a proiectului – click aici pentru detalii

 

Activitate: 3. Selectia si implicarea in activitati a persoanelor din grupul tinta

Rezultate :

Inscrierea in grupul tinta a 37 de persoane(10 membri ONG cu studii superioare, 18 reprezentanti ai partenerilor sociali(sindicate) cu studii superioare, 9 alesi local care nu vor participa la cursuri de formare)

 

Livrabile : Print screen MySmis sectiunea Grup Tinta(fara CNP) – click aici pentru detalii

 

Activitate: 4. Dezvoltarea de instrumente de monitorizare si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local

Rezultate :

 1. Raport anual de monitorizare implemenarii standardelor de cost si de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunitatii,
 2. Raport anual de monitorizarea eficientei cheltuielilor publice si a executiei bugetului local,
 3. Raport anual de monitorizarea gradului de colectare a taxelor si impozitelor locale,
 4. Raport anual de monitorizarea corelarii componenetei bugetare cu componente strategica a politicilor publice locale.
 5. Raport anual de monitorizarea implementarii planurilor de dezvoltare a comunitatii.

Livrabile (documente scanate):

 1. Raport anual de monitorizare implemenarii standardelor de cost si de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunitatii – click aici pentru detalii
 2. Raport anual de monitorizarea eficientei cheltuielilor publice si a executiei bugetului local – click aici pentru detalii
 3. Raport anual de monitorizarea gradului de colectare a taxelor si impozitelor locale – click aici pentru detalii
 4. Raport anual de monitorizarea corelarii componenetei bugetare cu componente strategica a politicilor publice locale – click aici pentru detalii
 5. Raport anual de monitorizarea implementarii planurilor de dezvoltare a comunitatii – click aici pentru detalii

 

Activitate: 5. Dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local si de interactiune cu autoritatile si institutiile administratiei publice

Rezultate :

 1. Plan de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumati utilizand fonduri guvernamentale si fonduri europene nerambursabile.
 2. Constituirea unor grupuri de lucru pentru initierea si scrierea de proiecte pe fonduri europene.
 3. Plan de dezvoltare a mediului de afaceri local si a resurselor umane necesare.

Livrabile :

 1. Plan de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumati utilizand fonduri guvernamentale si fonduri europene nerambursabile – click aici pentru detalii
 2. Liste persoane grupuri de lucru pentru initierea si scrierea de proiecte pe fonduri europene – click aici pentru detalii
 3. Plan de dezvoltare a mediului de afaceri local si a resurselor umane necesare – click aici pentru detalii

 

Activitate: 6. Dezvoltarea/implementarea mecanismelor de consultare a autoritatilor si institutiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, institutiile de învatamânt superior acreditate, precum si a cetatenilor în elaborarea politicilor si strategiilor la nivel local

Rezultate :

 1. Organizarea si desfasurarea Zilelor cetateniei active
 2. Dezbateri cu participarea cetatenilor, autoritatilor publice locale, a partenerilor sociali si a membrilor ONG-urilor in vederea gasirii unor solutii sustenabile pe urmatoarele teme:
  • Un mediu curat în comuna Afumati;
  • Reciclarea si dezvoltarea durabila,
  • Nediscminarea si tratamentul egal al tuturor concetatenilor,
  • Sanse egale la educatie,
  • Combaterea violentei domestice,
  • Promovarea agroturismului local.

Livrabile :

 1. Liste de prezente/afise/materiale informative Zilele cetateniei active – click aici pentru detalii
 2. Liste de prezente dezbateri cu participarea cetatenilor, autoritatilor publice locale, a partenerilor sociali si a membrilor ONG-urilor in vederea gasirii unor solutii sustenabile pe urmatoarele teme:
  • Un mediu curat în comuna Afumati – click aici pentru detalii
  • Reciclarea si dezvoltarea durabila – click aici pentru detalii
  • Nediscminarea si tratamentul egal al tuturor concetatenilor – click aici pentru detalii
  • Sanse egale la educatie – click aici pentru detalii
  • Combaterea violentei domestice – click aici pentru detalii
  • Promovarea agroturismului local – click aici pentru detalii

 

Activitate: 7. Dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social si civic

Rezultate :

Propuneri de solutii catre primaria Afumati în urmatoarele domenii:

 • Metode de mentinere a unui mediu curat în comuna Afumati (reciclare, curatenie, educatie ecologica, etc.)
 • Nediscminarea si tratamentul egal al tuturor concetatenilor,
 • Sanse egale la educatie (reducerea abandonului scolar, cresterea sanselor la educatie pentru copiii rromi),
 • Combaterea violentei domestice ,
 • Promovarea agroturismului local
 • Metode de dezvoltare a economiei locale din comuna Afumati

Livrabile :

 1. Afise/Postere care sa promoveaza si ofera solutii pentru temele:
  • Metode de mentinere a unui mediu curat în comuna Afumati (reciclare, curatenie, educatie ecologica, etc.) – click aici pentru detalii
  • Nediscminarea si tratamentul egal al tuturor concetatenilor – click aici pentru detalii
  • Sanse egale la educatie (reducerea abandonului scolar, cresterea sanselor la educatie pentru copiii rromi) – click aici pentru detalii
  • Combaterea violentei domestice  – click aici pentru detalii
  • Promovarea agroturismului local – click aici pentru detalii
  • Metode de dezvoltare a economiei locale din comuna Afumati – click aici pentru detalii

 

Activitate: 8. Dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a ONG-urilor prin instruiri, activitati întreprinse în comun, participari si reþele tematice locale si regionale

Rezultate :

 1. 3 cursuri de formare autorizate ANC – desfasurate,
 2. 14 persoane formate in domeniul managementului de proiect,
 3. 14 persoane formate in domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune,
 4. 14 persoane formate in domeniul formarii profesionale a adultilor (Formator)
 5. O retea de parteneriate pentru promovarea dezvoltarii locale si regionale.

Livrabile :

 1. Contract de formare pentru 3 cursuri de autorizate ANC – click aici pentru detalii
 2. Lista cu persoanele formate in domeniul managementului de proiect + diplome – click aici pentru detalii
 3. Lista cu persoanele formate in domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune + diplome – click aici pentru detalii
 4. Lista cu persoanele formate in domeniul formarii profesionale a adultilor (Formator) + diplome – click aici pentru detalii
 5. Lista partenerilor din retea pentru promovarea dezvoltarii locale si regionale si protocoale de colaborare(intre HP si fiecare partener) – click aici pentru detalii

 

Activitate: 9. Sprijinirea de initiative de dezvoltare a responsabilitatii civice, de implicare a comunitatilor locale în viata publica si de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitati de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile

Rezultate :

 1. 108 de cetateni implicati activ in dezvoltarea comunei Afumati.
 2. 10 dezbateri organizate pe urmatoarele teme: cetatenie activa si responsabilitatea cívica, dezvoltare durabila, promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii,
 3. 10 seturi de propuneri transmise Consiliului Local pe baza temelor discutate.

 

Livrabile :

 1. Lista cu cetatenii implicati activ in dezvoltarea comunei Afumati – click aici pentru detalii
 2. Lista prezente dezbateri organizate pe urmatoarele teme: cetatenie activa si responsabilitatea civica, dezvoltare durabila, promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii – click aici pentru detalii
 3. Liste seturi de propuneri transmise Consiliului Local pe baza temelor discutate(10 propuneri) – click aici pentru detalii

 

 

Aceasta pagina web este cofinantata din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. http://www.poca.ro .

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

Continutul acestei pagini web nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga responsabilitate asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor paginii web.

Pentru mai multe informații: Asociația Happy People : www.happypeople.ro
Pagina de Facebook a asociației este @asociatiahappypeople.
Telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096
E-mail: asociatiahappypeople@gmail.com

Data publicării: 30.08.2023

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Realizarea de instrumente de monitorizare și evaluare independență a politicilor și strategiilor de dezvoltare a comunei Afumați pe parcursul implemenarii proiectului.

O.S.2. Realizarea de proceduri, mecanisme pentru susþinerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interactiune cu autoritatile și institutiile administratiei publice din comuna AFUMAȚI pe parcursul implementării proiectului.

O.S.3. Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și institutiilor publice din comuna AFUMAȚI cu ONG-urile, partenerii sociali și a cetatenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local pe parcursul implementării proiectului.

O.S. 4. Dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente de consolidare a dialogului social și civic la nivelul comunei Afumați pe parcursul implemenatarii proiectului.

O.S. 5. Dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali din comuna Afumați și a ONG-urilor din județul Dolj prin formare profesională, activitati întreprinse în comun, înființarea unor retele tematice regionale și nationale pe parcursul implementării proiectului.

O.S. 6. Sprijinirea de initiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale din comuna AFUMAȚI în viață publică și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile pe parcursul implementării proiectului.

Beneficii pe termen lung pentru comunitate:

Proiectul facilitează implicarea membrilor grupului țintă, a ONG-urilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia și a factorilor decizionali din Administrația publică locală în dezvoltarea durabilă a Comunei Afumați prin implementarea următoarelor acțiuni:

 • monitorizarea politicilor publice locale,
 • monitorizarea eficienței cheltuielilor fondurilor publice,
 • monitorizarea achizițiilor publice,
 • implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la nivelul comunității locale,
 • realizarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu și lung a comunei Afumați,
 • dezvoltarea economică a comunei Afumați și implict crestrea veniturilor bugetului local și a cetățenilor comunei.

Beneficii pentru grupul țintă:

 • creșterea competențelor profesionale prin participarea gratuită la cursuri de formare profesională autorizate ANC,
 • creșterea stimei de sine prin conștientizarea impactului pe care îl are participare lor procesul decizional de dezvoltare a comunității,
 • dezvoltarea personală prin participarea la activități cu grupuri e lucru eterogene (membrii ONG, partneri sociali, reprezentanți ai autorității publice, cetățeni).

Rezultate așteptate:

 • Raport anual de monitorizare implemenarii standardelor de cost și de calitate pentru serviciile publice la nivelul comunității,
 • Raport anual de monitorizarea eficientei cheltuielilor publice și a execuției bugetului local,
 • Raport anual de monitorizarea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale,
 • Raport anual de monitorizarea corelării componenetei bugetare cu componente strategica a politicilor publice locale.
 • Raport anual de monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a comunității.
 • Plan de dezvoltare a infrastructurii critice a comunei Afumați utilizând fonduri guvernamentale și fonduri europene nerambursabile.
 • Constituirea unor grupuri de lucru pentru inițierea și scrierea de proiecte pe fonduri europene.v
 • Plan de dezvoltare a mediului de afaceri local și a resurselor umane necesare.
 • Organizarea și desfășurarea Zilelor cetățeniei active
 • Dezbateri cu participarea cetățenilor, autorităților publice locale, a partenerilor sociali și a membrilor ONG-urilor în vederea găsirii unor soluții sustenabile pe următoarele teme:
  • Un mediu curat în comuna Afumați,
  • Reciclarea și dezvoltarea durabila,
  • Nediscminarea și tratamentul egal al tuturor concetățenilor,
  • Șanse egale la educație,
  • Combaterea violentei domestice,
  • Promovarea agroturismului local.
 • Propuneri de soluții către primăria Afumați în următoarele domenii:
  • Metode de menținere a unui mediu curat în comuna Afumați (reciclare, curățenie, educație ecologica, etc.)
  • Nediscminarea și tratamentul egal al tuturor concetățenilor,
  • Șanse egale la educație (reducerea abandonului scolar, creșterea șanselor la educație pentru copiii rromi),
  • Combaterea violentei domestice ,
  • Promovarea agroturismului local
  • Metode de dezvoltare a economiei locale din comuna Afumați
 • 3 cursuri de formare autorizate ANC – desfășurate,
 • 14 persoane formate în domeniul managementului de proiect,
 • 14 persoane formate în domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune,
 • 14 persoane formate în domeniul formarii profesionale a adulților (Formator)
 • O rețea de parteneriate pentru promovarea dezvoltării locale și regionale
 • Cel puțin 100 de cetățeni implicați activ în dezvoltarea comunei Afumați.
 • 10 dezbateri organizate pe următoarele teme: cetățenie activa și responsabilitatea civica, dezvoltare durabila, promovarea egalității de șanse și a nediscriminarii,
 • 10 seturi de propuneri transmise Consiliului Local pe baza temelor discutate.

“Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”