Happy People Craiova

No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main

John Donne

Misiunea noastra

Sprijinirea comunităţii din Regiunea Sud-Vest Oltenia din punct de vedere socio-economic, cultural, educativ, spiritual, ştiinţific, medical şi profesional precum şi a persoanelor aflate în dificultate din România; deasemenea membrii Asociatiei vor desfasura activitati care sa contribuie la prezervarea mediului inconjurator, la cresterea dimensiunii zonelor verzi, inclusiv prin activitati de impadurire sau prin gestionarea efectiva a unor arii protejate.

Obiectivul general al Asociaţiei

Este îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru membrii comunităţii din Regiunea Sud-Vest Oltenia şi a persoanelor aflate în dificultate din România prin activității care să contribuie la autocunoaștere și la creșterea stimei de sine şi prin facilitarea accesului la serviciile medicale.

Despre noi

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

✔ organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru adulți înconformitate cu prevederile legale în vigoare;
✔ organizarea de evenimente cultural-artistice;
✔ organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare aopiniei publice, în vederea atingerii scopului Asociaţiei;
✔ susţinerea comunităţii prin realizarea, editarea şi difuzarea de cărţi,publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi altemateriale informative;e. susţinerea activităţii creativ-ştiinţifice;
✔ organizarea de activităţi de prevenire a abandonului şcolar şi familialg. consilierea copiilor şi părinţilor;
✔ consiliere şi orientare profesională;
✔ integrarea socială a persoanelor din comunitatea rromă şi alte etnii;
✔ informarea şi sprijinirea copiilor cu deficienţe şi a familiilor acestora pentru creştere şi educare, în conformitate cu statutul lor special;

Echipa

Belgun Cristian

Președinte

Studii superioare, master în domeniul Managementul Proiectelor Europene, experiență în managementul de proiect și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană

Melinescu Marlena Daniela

Vicepreședinte

Studii superioare în domeniul științelor juridice, masterat în Managementul Proiectelor Europene, studii în domeniul educației copiilor și educației adulților, experiență in managementul de proiect, în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în educația copiilor și educația adulților

Vasilcoiu-Florea Nicoleta Camelia

Vicepreședinte

Studii superioare în domeniul IT, master în domeniul Protecției mediului, experiență ca formator

Vasilcoiu- Florea Dan-Marian

Membru fondator

Studii superioare în domeniul Potecției mediului, master în domeniul Protecției mediului, experiență în implementarea activitățlor de protecția mediului.

Melinescu Aurel

Membru fondator

Studii superioare tehnice, masterat in domeniul Fizicii aplicate, experiență in domeniul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, experiență în cercetare

Duțu Elena Cristiana

Expert financiar

Studii superioare economice, experiență în funcții de conducere în domeniul financiar contabil, expert autorizat CECAR și membru în Camera Consultanților Fiscali

Belgun Cristian

Președinte

Studii superioare, master în domeniul Managementul Proiectelor Europene, experiență în managementul de proiect și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană

Melinescu Marlena Daniela

Vicepreședinte

Studii superioare în domeniul științelor juridice, masterat în Managementul Proiectelor Europene, studii în domeniul educației copiilor și educației adulților, experiență in managementul de proiect, în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, în educația copiilor și educația adulților

Vasilcoiu-Florea Nicoleta Camelia

Vicepreședinte

Studii superioare în domeniul IT, master în domeniul Protecției mediului, experiență ca formator

Vasilcoiu- Florea Dan-Marian

Membru fondator

Studii superioare în domeniul Potecției mediului, master în domeniul Protecției mediului, experiență în implementarea activitățlor de protecția mediului.

Melinescu Aurel

Membru fondator

Studii superioare tehnice, masterat in domeniul Fizicii aplicate, experiență in domeniul implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă, experiență în cercetare

Duțu Elena Cristiana

Expert financiar

Studii superioare economice, experiență în funcții de conducere în domeniul financiar contabil, expert autorizat CECAR și membru în Camera Consultanților Fiscali

Doresti sa fii contactat?

  CONTACT

  Locatie: Municipiul Craiova, județ DOLJ, Str. Dezrobirii, Nr. 6, Bl.E10, Sc. 1, Ap.12
  Telefon:+40 731 481 676
  Telefon:+40 724 249 096
  Program:Luni – Vineri 08:00 – 18:00

  Belgun Cristian

  Presedinte

  Studii superioare, master în domeniul Managementul Proiectelor Europene, experiență în managementul de proiect și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană

  Belgun Cristian

  Presedinte

  Studii superioare, master în domeniul Managementul Proiectelor Europene, experiență în managementul de proiect și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană

  Belgun Cristian

  Presedinte

  Studii superioare, master în domeniul Managementul Proiectelor Europene, experiență în managementul de proiect și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană