1. Acord de colaborare cu Universitatea din Craiova în cadrul proiectului POCU/626/6.13/132565 Stagii de pracică innovative și interdisciplinare